Selasa, 25 Juli 2017

Jadwal Seminar Proposal Angkatan VI


Jadwal Seminar Proposal Penelitian Angkatan VI

01
Jumat, 28 Juli 2017, Pukul 14.00 s. d. 16.00 Witeng di Ruang 1
IDA FITRIANINGSIH, NIM C742201201002 Prodi. P-BING
(1) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Moderator/Penelaah I)
(2) Idhar, M. Pd.I. (Penelaah II)
(3) Dr. Baharuddin, M. Pd. (Penelaah III)

02
Jumat, 28 Juli 2017, Pukul 16.00 s. d. 18.00 Witeng di Ruang 2
KETUT SURYANI, NIM C742201201002 Prodi. P-BING
(1) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Moderator/Penelaah I)
(2) Idhar, M. Pd.I. (Penelaah II)
(3) Dr. Baharuddin, M. Pd. (Penelaah III)

03
Kamis, 3 Agustus 2017, Pukul 14.00 s. d. 16.00 Witeng di Ruang 1
ISMAIL, NIM C742201301007 Prodi. P-BING
(1) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Moderator/Penelaah I)
(2) Dr. Baharuddin, M. Pd. (Penelaah II)
(3) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Penelaah III)

04
Kamis, 3 Agustus 2017, Pukul 14.00 s. d. 16.00 Witeng di Ruang 2
NURWALIDAH, NIM C793201401036 Prodi. PGSD
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Moderator/Penelaah I)
(2) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Penelaah II)
(3) Dodo Kurniawan, SE., ME. (Penelaah III)

05
Kamis, 3 Agustus 2017, Pukul 16.00 s. d. 18.00 Witeng di Ruang 1
NURWALIDAH, NIM C793201401036 Prodi. PGSD
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Moderator/Penelaah I)
(2) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Penelaah II)
(3) Dodo Kurniawan, SE., ME. (Penelaah III)

06
Jumat, 4 Agustus 2017, Pukul 16.00 s. d. 18.00 Witeng di Ruang 1
JUMAINAH, NIM C793201401068 Prodi. PGSD
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Moderator/Penelaah I)
(2) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Penelaah II)
(3) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Penelaah III)

08
Selasa, 8 Agustus 2017, Pukul 16.00 s. d. 18.00 Witeng di Ruang 1
ABBASTIAN, NIM C742201301011 Prodi. P-BING
(1) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Moderator/Penelaah I)
(2) Dr. Baharuddin, M. Pd. (Penelaah II)
(3) Imamul Arif, M. PdI. (Penelaah III)

09
Jumat, 18 Agustus 2017, Pukul 15.00 s. d. 17.00 Witeng di Ruang 1
ASIAH NINGSIH, NIM C789201301033 Prodi. P-TI
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Moderator/Penelaah I)
(2) Hasdar Hanafi, M. Pd. (Penelaah II)
(3) M. Nur Imansyah, M. Pd. (Penelaah III)

10
Jumat, 18 Agustus 2017, Pukul 15.00 s. d. 17.00 Witeng di Ruang 1
FIRMANSYAH, NIM C761201006 Prodi. P-JKR
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd.  (Moderator/Penelaah I)
(2) Hendratno, S. Pd. (Penelaah II)
(3) Budiman, M. Pd. (Penelaah III)

11
Jumat, 8 September 2017, Pukul 15.00 s. d. 17.00 Witeng di Ruang 1
NENI ANGGRIYANI, NIM C743201301038 Prodi. P-BSI
(1) Maman, S. Pd., M. Pd.  (Moderator/Penelaah I)
(2) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Penelaah II)
(3) Idhar, S. PdI., M. PdI. (Penelaah III)

12
Senin, 11 September 2017, Pukul 15.00 s. d. 17.00 Witeng di Ruang 1
SAHRUL, NIM C761201402017 Prodi. P-JKR
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd.  (Moderator/Penelaah I)
(2) Hendratno, S. Pd. (Penelaah II)
(3) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Penelaah III)

13
Senin, 18 September 2017, Pukul 15.00 s. d. 17.00 Witeng di Ruang 1
MUHAMMAD AKBAR, NIM C789201201014 Prodi. P-TI
(1)  Maman, S. Pd., M. Pd.  (Moderator/Penelaah I)
(2) Muh. Nur Imansyah, M. Pd.(Penelaah II)
(3) Fathirma'ruf, M. Kom. (Penelaah III)

14
Senin, 18 September 2017, Pukul 15.00 s. d. 17.00 Witeng di Ruang 2
RUSLAN EFENDI, NIM C761201301018 Prodi. P-JKR
(1) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Moderator/Penelaah I)
(2) Hendratno, S. Pd. (Penelaah II)
(3) Budiman, M. Pd. (Penelaah III)

15
Selasa, 19 September 2017, Pukul 15.00 s. d. 17.00 Witeng di Ruang 1
SULASTRI, NIM C743201201042 Prodi. P-BSI
(1) Maman, S. Pd., M. Pd.  (Moderator/Penelaah I)
(2) Sugerman, M. Pd. (Penelaah II)
(3) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Penelaah III)


Jumat, 19 Mei 2017

Pengumuman Hasil Ujian Skripsi Angkatan V Tahun 2017

Berikut ini merupakan Keputusan Dewan/Tim Penguji dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Angkatan V Tahun 2017 yang dilaksanakan sejak Jumat, 19 Mei 2017

1) ARIS FIRDAUS, S. PD. NIM C722201201010 Prodi P-SJ: Keputusan LULUS
    Batas Penyerahan Berkas Ujian: 3 Juni 2017

2) SRI RAHMAWATI, S. PD. NIM C743201301010 Prodi P-BSI: Keputusan LULUS
    Batas Penyerahan Berkas Ujian: 29 Juli 2017

3) PUTRI MULYATI, S. PD. NIM CC722201301014 Prodi P-BSI: Keputusan LULUS
    Batas Penyerahan Berkas Ujian: 29 Juli 2017

4) AFRIN, S. PD. NIM C761201101002  Prodi P-JKR: Keputusan: LULUS
    Batas Penyerahan Berkas Ujian: 5 Agustus 2017

5) MUHAMAD AKBAR, S. PD. NIM C743201301023  Prodi P-BSI: Keputusan LULUS
    Batas Penyerahan Berkas Ujian: 10 Agustus 2017

6) FARYATI, S. PD. NIM C743201301009 Prodi P-BSI: Keputusan: LULUS
    Batas Penyerahan Berkas Ujian: 10 Agustus 2017

7) AGUS MULYADIN, NIM C761201201030 Prodi P-JKR:
    BELUM DAPAT DIPUTUSKAN 

8) FAIDIL, S. PD. NIM C761201301021 Prodi P-JKR: Keputusan: LULUS
    Batas Penyerahan Berkas Ujian: 13 Agustus 2017

9) SURYATI, S. PD. NIM C743201301009 Prodi P-BSI: Keputusan: LULUS 
    (TETAPI BELUM DAPAT DIYUDISIUM)
    Telah diverivikasi ulang dan di Yudisium pada 15 Agustus 2017
    Batas Penyerahan Berkas Ujian: 6 September 2017

10) MINARNI, S. PD, NIM C743201301013 Prodi P-BSI: Keputusan: LULUS 
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 18 Agustus 2017

11) USWATUN HASANAH, S. PD., NIM C743201301007 Prodi P-BSI: Keputusan: LULUS 
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 18 Agustus 2017

12) SISKA SUGIARTI, S. PD., NIM C743201201037 Prodi P-BSI: Keputusan: LULUS 
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 19 Agustus 2017

13) JULIATI, S. PD., NIM C743201301030 Prodi P-BSI: Keputusan: LULUS 
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 25 Agustus 2017

14) SINTYA KURNIATI, S. PD., NIM C789201301015 Prodi P-TI: Keputusan: LULUS 
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 25 Agustus 2017

15) USNATUL FITRIAH, S. PD., NIM C789201301040 Prodi P-TI: Keputusan: LULUS 
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 28 Agustus 2017

16) FIRMAN, NIM C76120012005 Prodi P-JKR:
      BELUM DAPAT DIPUTUSKAN
      Batas Penyempurnaan Data, sekaligus Verifikasi Ulang, dll. 28 Agustus 2017 

17) ARDIANSYAH, S. PD., NIM C789201301040 Prodi P-JKR: Keputusan: LULUS 
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 31 Agustus 2017

18) YOAN NOVIANI, S. PD., NIM C742201301001 Prodi P-BING: Keputusan: LULUS 
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 31 Agustus 2017

19) ANTASA, S. PD. NIM C734201301042 Prodi P-BING:
      BELUM DAPAT DIPUTUSKAN 
      Batas Penyempurnaan Data, sekaligus Verifikasi/Ujian Ulang, 31 Agustus 2017
      Pada Ujian Ulang Tanggal 05/10/2017 di nyatakan LULUS

20) ASTIATI, S. PD., NIM C743201301012 Prodi P-BSI: Keputusan: LULUS 
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 2 September 2017

21) NUNUNG ASIMAH, S. PD., NIM C793201301013 Prodi PGSD: Keputusan: LULUS 
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 3 September 2017

22) DITA ANGGRIANI, S. PD., NIM C743201301022 Prodi P-BSI: Keputusan: LULUS 
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 3 September 2017

23) DIDI DARMADI, S. PD. NIM C761201301018 Prodi P-JKR: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 3 September 2017

24) M. YADIN, S. PD., NIM C761201301011 Prodi P-JKR: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 6 September 2017

25) ZAKIAH, NIM C722201301002 Prodi P-SJ: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 9 Oktober 2017
   
26) SRI WAHYUNINGASIH, S. PD., NIM C793201201003 Prodi PGSD: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 11 September 2017

27) SRI ASTUTI, NIM C793201301030 Prodi PGSD
      Belum Dapat Diputuskan
      Ujian Lanjutan, 13 September 2017
      LULUS pada Tanggal 14 September 2017

28) AYU WINDARI, S. PD., NIM C743201301021 Prodi P-BSI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 13 September 2017

29) BASRIANYAH, S. PD., NIM C722201301015 Prodi P-SJ: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 13 September 2017

30) SYAFRUDDIN, S. PD., NIM C743201301020 Prodi P-BSI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 14 September 2017

31) PIPIT MULYANI, S. PD., NIM C793201301008 Prodi PGSD: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 18 September 2017

32) M. AMIR ARIKSAN, S. PD. NIM C761201201014 Prodi PGSD: Keputusan:
      Belum Dapat Diputuskan    
      Ujian Ulangan: 25 September 2017 dan LULUS

33) BAIQ WIWIN ARYANI, S. PD., NIM C743201301031 Prodi PGSD: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 18 September 2017

34) KARMILA, S. PD., NIM C793201301008 Prodi PGSD: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 19 September 2017

35) NUR ISMI, S. PD., NIM C722201301013 Prodi P-SJ: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 19 September 2017

36) SUNARTI WULANDARI, S. PD., NIM C743201201039 Prodi P-BSI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 19 September 2017

37) RAMDIN, S. PD., NIM C793201301017 Prodi PGSD: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 20 September 2017

38) SINTA DEWI, S. PD., NIM C743201301018 Prodi P-BSI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 20 September 2017

39) NURHAYATI, S. PD., NIM C722201301026 Prodi P-SJ: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 20 September 2017

40) DARIUS NGONGO BULU, S. PD. NIM C793201401012 Prodi PGSD: Keputusan: 0
      Belum Dapat Diputuskan  
      Ujian Ulangan: 1 Oktober 2017, ditetapkan: LULUS

41) DAVID, S. PD., NIM C789201301011 Prodi P-TI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 21 September 2017

42) MITA NOFITASARI, S. PD., NIM C793201301037 Prodi P-TI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 21 September 2017

43) DWI PUTRI MANTIKA, S. PD., NIM C793201301016 Prodi PGSD: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 22 September 2017

44) EVI LESTARI, S. PD. NIM C789201301039 Prodi P-TI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 22 September 2017

45) YENI, S. PD. NIM C789201301004 Prodi P-TI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 23 September 2017

46) AGUSTINA, S. PD. NIM C743201301002 Prodi P-BSI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 23 September 2017

47) JAHAMUDIN, S. PD. NIM C743201301051 Prodi P-BSI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 23 September 2017

48) ANGGI ANGGRIANI. NIM C789201301029 Prodi P-TI: LULUS
      Belum/Tidak dapat Diputuskan
      Verifikasi/Ujian Ulangan pada Selasa, 26 September 2017
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 07 Oktober2017

49) ARDIAN SISWANTO, S. PD. NIM C789201301006 Prodi P-TI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 07 Oktober2017

50) NAILIL OKTAYUNITA, S. PD. NIM C743201201005 Prodi P-BSI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 07 Oktober2017

51) MISBAH, S. PD. NIM C789201301036 Prodi P-TI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 07 Oktober2017

52) YUYUN KUSUMAWARDANI, S. PD. NIM C793201401009 Prodi PGSD: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 07 Oktober2017

53) ASFIR ADI PUTRA, S. PD. NIM C789201101007 Prodi P-TI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 07 Oktober2017

54) IHWAN, S. PD. NIM C789201301001 Prodi P-TI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 08 Oktober2017

55) ISMAIL, S. PD. NIM C743201301007 Prodi P-TI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 08 Oktober2017

56) MULYADIN, S. PD. NIM C743201301007 Prodi P-JKR: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 08 Oktober2017

57) YAYU SUPRIATIN, S. PD. NIM C742201201005 Prodi P-BING: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 08 Oktober2017

58) INDRA RAHMAWATI, S. PD. NIM C789201201025 Prodi P-TI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 08 Oktober2017

59) FAHRUDDIN, S. PD. NIM C789201201045 Prodi P-TI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 08 Oktober2017

60) A. RISYAL SAPUTRA, S. PD. NIM C789201301047 Prodi P-TI: Keputusan: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 09 Oktober 2017

61) YENI SUPRIANTI. NIM C742201301016 Prodi PGSD:
      Belum/Tidak dapat Diputuskan
      Verifikasi/Ujian Ulangan pada Selasa, 09 September 2017

62) MIRNAWATI. NIM C722201201031 Prodi P-SJ:
      Belum/Tidak dapat Diputuskan
      Verifikasi/Ujian Ulangan pada Selasa, 09 September 2017

63) PUTRI AYU MAGFIRATUN. NIM C743201301003 Prodi P-BSI:
      Belum/Tidak dapat Diputuskan
      Verifikasi/Ujian Ulangan pada Selasa, 09 Oktober 2017

64) AYU RAHMANIA, S. PD. NIM C789201301012Prodi P-TI: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 09 Oktober 2017

65) SURIANTI, S. PD. NIM C742201301016 Prodi P-BING: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 09 Oktober 2017

65) AHMAD MAHIRIN NAFI'IN, S. PD. NIM C742201301014 Prodi P-BING: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 10 Oktober 2017

66) AULIA APRILIA. NIM C789201201060 Prodi P-TI:
       Belum/Tidak dapat Diputuskan
      Verifikasi/Ujian Ulangan pada Selasa, 04 Oktober 2017

67) BAMBANG BUHORI, S. PD. NIM C793201201031 Prodi PGSD: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 10 Oktober 2017

68) DEWI SARTIKA, S. PD. NIM C722201201018 Prodi P-SJ: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 11 Oktober 2017

69) MUHAMMAD, S. PD. NIM C789201201057 Prodi P-TI: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 11 Oktober 2017

70) GUNTUR, S. PD. NIM C722201201008 Prodi PGSD: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 11 Oktober 2017

71) Muhammad Afrian, S. Pd. NIM C789201301005 Prodi P-TI: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 12 Oktober 2017

72) Intan Nurmala, S. Pd. NIM C789201301041 Prodi P-TI: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 12 Oktober 2017

73) Nurhikmah, NIM C743201201005 Prodi P-BSI:
      Belum/Tidak dapat Diputuskan

73) Anggun Familia, S. Pd. NIM C789201301041 Prodi P-TI: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 12 Oktober 2017

74) Caca Handika, NIM C743201201023 Prodi P-BSI: LULUS
       Batas Penyerahan Berkas Ujian: 12 Oktober 2017

75) M. Candra Wirawan, S. Pd. NIM C761201301027 Prodi P-JKR: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 12 Oktober 2017

76) Opyc Candra Sunarco, S. Pd. NIM C743201201023 Prodi P-BSI: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 13 Oktober 2017

 77) Hartati, S. Pd. NIM C722201301022 Prodi P-SJ: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 13 Oktober 2017

78) Rini Anggriani, NIM C789201301018 Prodi P-TI:
      Skripsinya Tidak Layak untuk di Uji

79) Dewi Sartika, S. Pd. NIM C722201301016 Prodi P-SJ: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 13 Oktober 2017

80) Sulastri NIM C789201301018 Prodi P-TI: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 13 Oktober 2017

81) Abubakar Wahyu, S. Pd. NIM C789201301046 Prodi P-TI: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 13 Oktober 2017

82) Dietha Izzatun Hasanah, S. Pd. NIM C793201301041 Prodi PGSD:
      Tidak dapat diputuskan

83) Supratman, NIM C761201101019 Prodi P-JKR: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 14 Oktober 2017

84) Miratunnisah, NIM C722201301010 Prodi P-SJ: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 14 Oktober 2017

85) Evi Kurniati Ilahi, S. Pd. NIM C793201301022 Prodi PGSD: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 14 Oktober 2017

86) Siti Samsiah, S. Pd, NIM C722201301024 Prodi P-SJ: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 14 Oktober 2017

87) Juraid, S. Pd. NIM C743201301050 Prodi P-BSI: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 14 Oktober 2017

88) Nurfiliani, NIM C793201301015 Prodi PGSD:
      Tidak dapat dilajutkan Ujiannya

89) Supratman, S. Pd. NIM C789201301022 Prodi P-TI: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 15 Oktober 2017

90) Tinus, S. Pd. NIM C743201201046 Prodi P-BSI: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 15 Oktober 2017

91) Ida Mawadah, NIM C743201301016 Prodi P-BSI: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 15 Oktober 2017

92) Nunung Hasanah, S. Pd. NIM C793201301019 Prodi PGSD: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 15 Oktober 2017

93) Nurwahdaniah, S. Pd.NIM C789201301016 Prodi P-TI: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 15 Oktober 2017

94) Siti Rahmah, S. Pd. NIM C793201201050 Prodi PGSD: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 16 Oktober 2017

95) Sri Dayanti, NIM C793201201020 Prodi PGSD:
      Tidak dapat diputuskan

96) Siti Sarafiah, NIM C722201201025 Prodi P-SJ:
      Tidak dapat diputuskan

97) Hamama, S. Pd. NIM C722201301001 Prodi P-SJ: LULUS
       Batas Penyerahan Berkas Ujian: 16 Oktober 2017

98) Nurul Zumiati, S. Pd. NIM C793201201014 Prodi PGSD: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 16 Oktober 2017

99) Slamet Abadi Sentosa, NIM C743201101064 Prodi P-BSI: LULUS
      Batas Penyerahan Berkas Ujian: 16 Oktober 2017

100) Nurrahmaniah, S. Pd. NIM C743201301006 Prodi P-BSI: LULUS
        Batas Penyerahan Berkas Ujian: 17 Oktober 2017

101) Fitriani, S. Pd. NIM C793201301007 Prodi PGSD: LULUS
        Batas Penyerahan Berkas Ujian: 17 Oktober 2017

102) Muhammad Yusuf, S. Pd. NIM C761201101015 Prodi P-BSI: LULUS
        Batas Penyerahan Berkas Ujian: 17 Oktober 2017

103) Suryadin NIM C722201301030 Prodi P-SJ: LULUS
        Batas Penyerahan Berkas Ujian: 17 Oktober 2017

104) Wan Arnop Putra NIM C761201301001 Prodi P-JKR: LULUS
        Batas Penyerahan Berkas Ujian: 17 Oktober 2017

105) Vita Widianti NIM C79301201019 Prodi PGSD: LULUS
        Batas Penyerahan Berkas Ujian: 17 Oktober 2017

106) Idin Supriadin, S. Pd. NIM C722201201019 Prodi P-SJ: LULUS
        Batas Penyerahan Berkas Ujian: 18 Oktober 2017

107) Anjerlia Puji Lestari, S. Pd. NIM C793201201022 Prodi PGSD: LULUS
        Batas Penyerahan Berkas Ujian: 18 Oktober 2017

108) Irmansyah, S. Pd. NIM C789201301008 Prodi P-TI: LULUS
        Batas Penyerahan Berkas Ujian: 18 Oktober 2017

109) Harsina. NIM C722201301008 Prodi P-TI: LULUS
         Batas Penyerahan Berkas Ujian: 18 Oktober 2017

110) Syamsu Rizal. NIM C761201201001 Prodi P-JKR:
        Tidak dapat diputuskan

111) Novita Putri Pratama, NIM C793201201022 Prodi PGSD:
        Tidak dapat diputuskan

112) Muh. Ikbal, S. Pd. NIM C789201301002 Prodi P-TI: LULUS
        Batas Penyerahan Berkas Ujian: 19 Oktober 2017

113) Muslimin, S. Pd. NIM C793201201019 Prodi PGSD: LULUS
        Batas Penyerahan Berkas Ujian: 19 Oktober 2017

114) Sarjan, NIM C789000000000 Prodi P-TI: 0
        Tidak dapat diputuskan

115) Mulyadin, NIM C76100000000 Prodi P-TI:

116) Aris Suwandi, NIM C722201201006 Prodi P-SJ:

117) Arbiyah, NIM C743201301041 Prodi P-BSI:

Keterangan:
Bagi mahasiswa yang LULUS harus menyerahkan berkas hasil ujian sesuai tanggal masing-masing di atas. Jika tidak dipenuhi, maka dianggap gugur dan harus mengajukan kembali jadwal ujian ulang;

Bagi mahasiswa yang DITUNDA harus mengajukan kembali jadwal ujiannya;

Bagi mahasiswa yang BELUM DAPAT DIPUTUSKAN harus menyempurnakan dan/atau         memenuhi semua yang dipersyaratkan oleh Dewan/Tim Penguji dengan rentang waktu yang   ditetapkan.

Catatan:
Berkas hasil ujian dimaksud yakni: (1) Lima Eksamplar Skripsi; (2) Satu Eksamplar Jurnal; (3) Satu Keping CD (soft copy) yang berisi Skripsi dan Jurnal masing-masing dalam bentuk Ms. Word dan PDF; serta (4) Dua Lembar foto Copy Sah STTB SMA sederajat.

Form penyerahan berkas hasil ujian skripsi dapat diambil pada Pengelola Seminar Proposal Penelitian dan Ujian Skripsi (PSP2US) STKIP Yapis Dompu pada setiap hari kerja.

Demikian untuk maklum.
Terimakasih

Jumat, 28 April 2017

Jadwal Ujian Skripsi Angkatan V Tahun 2017

01
Jumat, 19 Mei 2017 Mei 2017 Jam 19.00 s. d. 22.00 Witeng. di Ruang 1
ARIS FIRDAUS, NIM C722201201010 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Idhar, S. PdI., M. Pd.I. (Anggota/Penguji III);
(4) Husnul Khatimah, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

02
Senin, 10 Juli 2017 Jam 19.00 s. d. 22.00 Witeng. di Ruang 1
SRI RAHMAWATI, NIM C743201301010 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

03
Senin, 10 Juli 2017 Jam 19.00 s. d. 22.00 Witeng. di Ruang 2
PUTRI MULYATI, NIM C722201301014 Prodi P-JKR
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Drs. Ahyar (Anggota/Penguji II);
(3) Drs. Tasrif, MM. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

04
Jumat, 14 Juli 2017 Jam 19.00 s. d. 22.00 Witeng. di Ruang 2
AFRIN, NIM C7612001101002 Prodi P-JKR
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Hendratno, S. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji III);
(4) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

05
Kamis, 27 Juli 2017 Jam 19.00 s. d. 22.00 Witeng. di Ruang 1
MUHAMAD AKBAR, NIM C743201301023 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) I Made Suprapta, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Ilyas Yasin, MM. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

06
Kamis, 27 Juli 2017 Jam 19.00 s. d. 22.00 Witeng. di Ruang 2
FARYATI, NIM C743201301009 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Arifin, SH., MM. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Dodo Kurniawan, SE., ME. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

07
Kamis, 27 Juli 2017 Jam 19.00 s. d. 22.00 Witeng. di Ruang 3
AGUS MULYADIN, NIM C761201201030 Prodi P-JKR
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Ir. H. M. Amin, MM. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Hendratno, S. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

08
Selasa, 1 Agustus 2017 Jam 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 1
FAIDIL, NIM C761201301021 Prodi P-JKR
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Dodo Kurniawan, SE., ME. (Anggota/Penguji II);
(3) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji III);
(4) Hendratno, S. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

09
Selasa, 1 Agustus 2017 Jam 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2
SURYATI, NIM C761201301021 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muh. Gunawan, M. Pd.(Ketua Tim/Penguji I);
(2) I Made Suprapta, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

10
Senin, 7 Agustus 2017 Jam 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 1
MINARNI, NIM C743201301013 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd.(Ketua Tim/Penguji I);
(2) I Made Suprapta, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Anggota/Penguji III);
(4) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

11
Senin, 7 Agustus 2017 Jam 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2
UAWATUN HASANAH, NIM C743201301007 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd.(Ketua Tim/Penguji I);
(2) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Dodo Kurniawan, SE., ME.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

12
Selasa, 8 Agustus 2017 Jam 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 1
SISKA SUGIARTI, NIM C743201201037 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) I Made Suprapta, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

13
Senin, 14 Agustus 2017 Jam 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 1
JULIATI, NIM C743201301030 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Arifin, SH., MM. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

14
Senin, 14 Agustus 2017 Jam 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2
SINTYA KURNIATI, NIM C789201301015 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji II);
(3) M. Nur Imansyah, M Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

15
Selasa, 15 Agustus 2017 Jam 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 1
USNATUL FITRIAH, NIM C789201301040 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Arifin, SH., MM. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) M. Nur Imansyah, M Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

16
Selasa, 15 Agustus 2017 Jam 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2
FIRMAN, NIM C761201101005 Prodi P-JKR
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Hendratno, S. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

17
Jumat, 18 Agustus 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1
ARDIANSYAH, NIM C761201301012 Prodi P-JKR
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) I Made Suprapta, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Hendratno, S. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Imamul Arif, M. PdI. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

18
Jumat, 18 Agustus 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 2
ANTASA, NIM C734201301042 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si.  (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Sugerman, S. Pd., M. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

19
Jumat, 18 Agustus 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 2
YOAN NOVIANI, NIM C742201301001 Prodi P-BING
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Anggota/Penguji II);
(3) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji III);
(4) Dr. Bahruddin, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV).

20
Senin, 21 Agustus 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1
ASTIATI, NIM C743201301012 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Dodo Kurniawan, SE., ME. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

21
Selasa, 22 Agustus 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1
DITA ANGGRIANI, NIM C743201301022 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Dr. Bahruddin, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

22
Selasa, 22 Agustus 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 2
NUNUNG ASIMAH, NIM C793201301013 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Husnul Khatimah, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

23
Selasa, 22 Agustus 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 3
DIDI DARMADI, NIM C761201301018 Prodi P-JKR
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Hendratno, S. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) I Made Suprapta, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

24
Senin, 28 Agustus 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Pimpinan)
M. YADIN, NIM C761201301011 Prodi P-JKR
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Ir. H. M. Amin, MM. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

25
Senin, 28 Agustus 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Kuliah)
ZAKIAH, NIM C722201301002 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Husnul Khatimah, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Drs. Tasrif, MM. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Imamul Arif, M. Pd.I (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

26
Rabu, 30 Agustus 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Pimpinan)
SRI WAHYUNINGSIH, NIM C793201201003 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Jamaah, S. Ag., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Imamul Arif, M. Pd.I. (Anggota/Penguji III);
(4) Muh. Nur Imansyah, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

27
Rabu, 30 Agustus 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Kuliah)
SRI ASTUTI, NIM C793201301030 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Sulfahri, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Arifin, SH., MM. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

28
Senin, 4 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Pimpinan)
AYU WULANDARI, NIM C743201301021 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

29
Senin, 4 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 2 (R-Kuliah)
BAHRIANSYAH, NIM C722201301015 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) I Made Suprapta, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Husnul Khatimah, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Jama'ah, S. Ag., M. Pd.(Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

30
Selasa, 5 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
SYAFRUDDIN, NIM C743201301020 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Jamaah, S. Ag., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Sugerman, S. Pd., M. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

31
Jumat, 8 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
PIPIT MULYANI, NIM C793201301008 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si.  (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Enung Nurhasanah, M. S. I.  (Anggota/Penguji III);
(4) Arifin, SH., MM. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

32
Jumat, 8 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
M. AMIR ARIKSAN, NIM C761201201014 Prodi P-JKR
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd.  (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Anggota/Penguji II);
(3) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

33
Jumat, 8 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Tata Usaha)
BAIQ WIWIN ARYANI, NIM C743201301031 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

34
Senin, 11 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
KARMILA, NIM C793201301001 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Anggota/Penguji III);
(4) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

35
Senin, 11 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
NUR ISMI, NIM C722201301013 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Drs. Ahyar (Anggota/Penguji II);
(3) Husnul Khatimah, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Drs. Tasrif, MM. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

36
Senin, 11 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Tata Usaha)
SUNARTI WULANDARI, NIM C743201201039 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

37
Selasa, 12 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
RAMDIN, NIM C793201301017 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji II);
(3) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

38
Selasa, 12 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Kuliah)
SINTA DEWI, NIM C743201301018 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji III);
(4) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

39
Selasa, 12 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Tata Usaha)
NURHAYATI, NIM C722201301026 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Husnul Khatimah, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Drs. Tasrif, MM. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

40
Rabu, 13 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
YUYUN PUTRI SARI, NIM C743201301004 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

41
Rabu, 13 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Kuliah)
MUT ALIMIN, NIM C742201201013 Prodi P-BING
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Anggota/Penguji II);
(3) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji III);
(4) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

42
Rabu, 13 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Tata Usaha)
AGUSALIM, NIM C722201301003 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji II);
(3) Husnul Khatimah, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Drs. Tasrif, MM. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

43
Kamis, 14 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
DARIUS NGONGO BULU, NIM C793201401012 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Husnul Khatimah, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

44
Kamis, 14 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
DAVID, NIM C789201301011 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd.  (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Muh. Nur Imansyah, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji III);
(4) Ir. H. M. Amin, MM. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

45
Kamis, 14 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Tata Usaha)
MITA NOFITASARI, NIM C793201301037 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si.  (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Jama'ah, S. Ag., M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

46
Jumat, 15 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
DWI PUTRI MANTIKA, NIM C793201301016 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji II);
(3) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji III);
(4) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

47
Jumat, 15 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
EVI LASTRI, NIM C789201301039 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Muh. Nur Imansyah, M. Pd.  (Anggota/Penguji II);
(3) Fathirma'ruf, M. Kom.  (Anggota/Penguji III);
(4) Jama'ah, S. Ag., M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

48
Senin, 18 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
YENI, NIM C789201301004 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Muh. Nur Imansyah, M. Pd.  (Anggota/Penguji II);
(3) Fathirma'ruf, M. Kom.  (Anggota/Penguji III);
(4) Arifin, SH., MM. Pd.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

49
Senin, 18 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
AGUSTINA, NIM C743201301002 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Furqanul Hakim, M. Pd. BI.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

50
Senin, 18 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Tata Usaha)
JAHAMUDIN, NIM C743201301051 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd.(Ketua Tim/Penguji I);
(2) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Fifi Fitriana Sari, M. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

51
Selasa, 19 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
ANGGI ANGGRIANI, NIM C789201301029 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Muh. Nur Imansyah, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

52
Selasa, 19 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
ARDIAN SISWANTO, NIM C789201301006 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd.  (Anggota/Penguji II);
(3) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji III);
(4) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

53
Selasa, 19 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Tata Usaha)
NAILIL OKTAYUNITA, NIM C743201201005 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Anggota/Penguji III);
(4) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

54
Rabu, 20 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
MISBAH, NIM C789201301036 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Muh. Nur Imansyah, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Budiman, M. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

55
Rabu, 20 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
YUYUN KUSUMA WARDANI, NIM C793201401009 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si.  (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Fifi Fitriana Sari, M. Pd.  (Anggota/Penguji II);
(3) Husnul Khatimah, M. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

56
Rabu, 20 September 2017 Jam 18.00 s. d. 20.00 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Tata Usaha)
ASFIR ADI PUTRA, NIM C789201101007 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Drs, Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji II);
(3) Fathirma'ruf, M. Kom.  (Anggota/Penguji III);
(4) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

57
Jumat, 22 September 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
IHWAN, NIM C789201301001 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Muh. Nur Imansyah, M. Pd.(Anggota/Penguji II);
(3) I Made Suprapta, M. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Arifin, SH., MM. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

58
Jumat, 22 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
ISMAIL, NIM C743201301007 Prodi P-BING
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. . (Ketua Tim/Penguji I);
(2) urqanul Hakim, M. Pd. BI. (Anggota/Penguji II);
(3) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd..(Anggota/Penguji III);
(4) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

59
Jumat, 22 September 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Tata Usaha)
MULYADIN, NIM C761201301019 Prodi P-JKR
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Jama'ah, S. Ag., M. Pd.. (Anggota/Penguji II);
(3) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji III);
(4) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

60
Jumat, 22 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
YAYU SUPRIATIN, NIM C742201201005 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Furqanul Hakim, M. Pd. BI.  (Anggota/Penguji II);
(3) Arifin, SH., MM. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

61
Jumat, 22 September 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
INDRA RAHMAWATI, NIM C789201201025 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji III);
(4) Imamul Arif, M. Pd. I.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

62
Jumat, 22 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Tata Usaha)
FAHRUDIN, NIM C789201201045 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Furqanul Hakim, M. Pd. BI.  (Anggota/Penguji II);
(3) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Fathirma'ruf, M. Kom.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

63
Senin, 25 September 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
A. RISYAL SAPUTRA, NIM C789201301047 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1)  Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Muh. Nur Imansyah, M. Pd.  (Anggota/Penguji II);
(3) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji III);
(4) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

64
Senin, 25 September 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
YENI SUPRIANTI, NIM C742201301016 Prodi P-BING
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd.  (Anggota/Penguji II);
(3) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji III);
(4) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

65
Senin, 25 September 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Tata Usaha)
MIRNAWATI, NIM C722201201031 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Husnul Khatimah, M. Pd.  (Anggota/Penguji II);
(3) Drs. Ahyar (Anggota/Penguji III);
(4) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

66
Senin, 25 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
PUTRI AYU MUSTAGFIRAH, NIM C743201301003 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1)  Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Sugerman, S. Pd., M. Pd.  (Anggota/Penguji II);
(3) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Ir. H. M. Amin, MM. Pd.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

67
Senin, 25 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
AYU RAHMANIA, NIM C789201301012 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Muh. Nur Imansyah, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji III);
(4) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

68
Senin, 25 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Tata Usaha)
SURIANTI, NIM C742201301016 Prodi P-BING
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Furqanul Hakim, M. Pd. BI.(Anggota/Penguji II);
(3) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

69
Selasa, 26 September 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
AHMAD MAHIRIN NAFI'IN, NIM C742201301014 Prodi P-BING
Tim Penguji:
(1) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Anggota/Penguji II);
(3) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji III);
(4) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd.(Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

70
Selasa, 26 September 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
AULIA APRILIA, NIM C789201201060 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Anggota/Penguji II);
(3) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji III);
(4) Muh. Nur Imansyah, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

71
Selasa, 26 September 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Tata Usaha)
BAMBANG BUKHARI, NIM C722201201031 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) I Made Suprapta, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

72
Selasa, 26 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
DEWI SARTIKA, NIM C722201201018 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd.  (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji II);
(3) I Made Suprapta, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Drs. Tasrif, MM. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

73
Selasa, 26 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
MUHAMMAD, NIM C7892012201057 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji II);
(3) Muh. Nur Imansyah, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

74
Selasa, 26 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Tata Usaha)
GUNTUR, NIM C722201201008 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si.(Ketua Tim/Penguji I);
(2) Jama'ah, S. Ag., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji III);
(4) Husnul Khatimah, M. Pd.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

75
Rabu, 27 September 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
MUHAMMAD AFRIAN, NIM C789201301005 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si.(Ketua Tim/Penguji I);
(2) Muh. Nur Imansyah, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I.  (Anggota/Penguji III);
(4) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

76
Rabu, 27 September 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
INTAN NURMALA, NIM C789201301041 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Enung Nurhasanah, M. S. I.  (Anggota/Penguji III);
(4) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

77
Rabu, 27 September 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Tata Usaha)
NURHIKMAH, NIM C743201201005 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Arifin, SH., MM. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

78
Rabu, 27 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
ANGGUN FAMILIA, NIM C789201301041 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Anggota/Penguji II);
(3) Muh. Nur Imansyah, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Ir. H. M. Amin, MM. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

79
Rabu, 27 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
CACA HANDIKA, NIM C743201201023 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

80
Rabu, 27 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Tata Usaha)
M. CANDRA WIRAWAN, NIM C761201301027 Prodi P-JKR
Tim Penguji:
(1) Fifi Fitriana Sari, M. Pd.. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji II);
(3) Arifin, SH., MM. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

81
Kamis, 28 September 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
Opyc Candra Sunarco, NIM C743201201023 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Arifin, SH., MM. Pd.. (Anggota/Penguji II);
(3) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)


82
Kamis, 28 September 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Tata Usaha)
Hartati, NIM C722201301022 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Fifi Fitriana Sari, M. Pd... (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Jama'ah, S. Ag., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Drs. Tasrif, MM. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Husnul Khatimah, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV

83
Kamis, 28 September 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Kuliah)
Rini Anggriani, NIM C789201301018 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Budiman, M. pd.. (Anggota/Penguji II);
(3) Muh. Nur Imansyah, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV

84
Kamis, 28 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
Dewi Sartika, NIM C722201301016 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Husnul Khatimah, M. Pd.. (Anggota/Penguji II);
(3) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji III);
(4) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

85
Kamis, 28 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Tata Usaha)
Sulastri, NIM C789201301020 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Muh. Nur Imansyah, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

86
Kamis, 28 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Tata Kuliah)
Abubakar Wahyu, NIM C789201301046 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd.  (Anggota/Penguji II);
(3) I Made Suprapta, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Arifin, SH., MM. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

87
Jumat, 29 September 2017 Pukul 13.30 s. d. 15.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
Dietha Izzatun Hasanah , NIM C793201301041 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd..(Ketua Tim/Penguji I);
(2) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Ir. H. M. Amin, MM. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

89
Jumat, 29 September 2017 Pukul 13.30 s. d. 15.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Tata Usaha)
Supratman , NIM C761201101019 Prodi P-PJKR
Tim Penguji:
(1) Fifi Fitriana Sari, M. Pd...(Ketua Tim/Penguji I);
(2) Enung Nurhasanah, M. S. I.. (Anggota/Penguji II);
(3) Hendratno, S. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

90
Jumat, 29 September 2017 Pukul 14.30 s. d. 15.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Kuliah)
Miratunnisah, NIM C722201301010 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd.(Ketua Tim/Penguji I);
(2) Jama'ah, S. Ag., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Drs. Tasrif, M. M Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Husnul Khatimah, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

91
Jumat, 29 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
Evi Kurniati Ilahi, NIM C793201301022 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) I Made Suprapta, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Ir. H. M. Amin, MM. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

92
Jumat, 29 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Tata Usaha)
Siti Samsiah, NIM C722201301024 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Jama'ah, S. Ag., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Drs. Tasrif, MM. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Husnul Khatimah, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

93
Jumat, 29 September 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Kuliah)
Juraid, NIM C743201301050 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

94
Senin, 02 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
Nurfaliani, NIM C793201301015 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd.(Anggota/Penguji II);
(3) Arifin, SH., MM. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

95
Senin, 02 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Tata Usaha)
Supratman, NIM C789201301022 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Fifi Fitriana Sari, M. Pd.(Ketua Tim/Penguji I);
(2) I Made Suprapta, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Muh. Nur Imansyah, M. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

96
Senin, 02 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Kuliah)
Tinus, NIM C743201201046 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji II);
(3) Sugerman, M. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Husnul Khatimah, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

97
Senin, 02 Oktober 2017 Pukul  18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
Ida Mawadah, NIM C743201301016 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Jama'ah, S. Ag., M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

98
Senin, 02 Oktober 2017 Pukul  18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Tata Usaha)
Nunung Hasanah, NIM C793201301019 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Fifi Fitriana Sari, M. Pd (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji II);
(3) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji III);
(4) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

99
Senin, 02 Oktober 2017 Pukul  18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Kuliah)
Nurwahdaniah, NIM C789201301016 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Muh. Nur Imansyah, M. Pd.  (Anggota/Penguji II);
(3) Fathirma'ruf, M. Kom.(Anggota/Penguji III);
(4) I Made Suprapta, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

100
Selasa, 03 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
Siti Rahmah NIM C793201201050 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Fifi Fitriana Sari, M. Pd.(Anggota/Penguji II);
(3) Idhar,  M. Pd. I  (Anggota/Penguji III);
(4) Budiman, M. Pd.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

101
Selasa, 03 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Tata Usaha)
Sri Dayanti NIM C793201201020 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd.  (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Enung Nurhasanah, M. S. I.(Anggota/Penguji II);
(3) Ir. H. M. Amin, MM. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Furqanul Hakim, M. Pd. BI.   (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

102
Selasa, 03 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Kuliah)
Siti Sarafiah NIM C722201201025 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si.  (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Jama'ah, S. Ag., M. Pd.(Anggota/Penguji II);
(3) Drs. Tasrif, MM. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

103
Selasa, 03 Oktober2017 Pukul  18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
Hamama, NIM C722201301001 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Enung Nurhasanah, M. S. I.(Anggota/Penguji II);
(3) Ir. H. M. Amin, MM. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Furqanul Hakim, M. Pd. BI.(Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

104
Selasa, 03 Oktober 2017 Pukul  18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Tata Usaha)
Nurul Zumiati, NIM C722201301001 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si.(Ketua Tim/Penguji I);
(2) Fifi Fitriana Sari, M. Pd.(Anggota/Penguji II);
(3) Jama'ah, S. Ag., M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

105
Selasa, 03 Oktober 2017 Pukul  18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Kuliah)
Slamet Abadi Sentosa, NIM C743201101064 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muh. Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji II);
(3) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

106
Rabu, 04 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
Nurrahmaniah NIM C743201301006 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Enung Nurhasanah, M. S. I.(Anggota/Penguji II);
(3) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

107
Rabu, 04 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Tata Usaha)
Fitriani NIM C793201301007 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Drs. Muh. Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Imamul Arif, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Arifin, SH., MM. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

108
Rabu, 04 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Tata Usaha)
Muhammad Yusuf NIM C761201101015 Prodi P-JKR
Tim Penguji: 
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Fathirma'ruf, M. Kom. (Anggota/Penguji III);
(4) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

109
Rabu, 04 Oktober 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
Suryadin NIM C722201301030 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Husnul Khatimah, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Jama'ah, S. Ag., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Drs. Tasrif, MM. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Enung Nurhasanah, M. S. I.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

110
Rabu, 04 Oktober 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
Wan Arnop Putra NIM C761201301001 Prodi P-JKR
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Hendratno, S. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Imamul Arif, M. Pd. I.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

111
Rabu, 04 Oktober 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Kuliah)
Vita Widianti NIM C79301201019 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Arifin, SH., MM. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

112
Kamis, 05 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
Idin Supriadin NIM C722201201019 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Furkan, SH., MH. (Anggota/Penguji II);
(3) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji III);
(4) Husnul Khatimah, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

113
Kamis, 05 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
Anjerlia Puji Lestari NIM C793201201022 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Anggota/Penguji III);
(4) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

114
Kamis, 05 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Kuliah)
Irmansyah NIM C789201301008 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Muh. Nur Imansyah, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Jama'ah, S. Ag., M. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

115
Kamis, 05 Oktober 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
Harsina NIM C722201301008 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Maman, S. Pd., M. Pd.  (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Jama'ah, S. Ag., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Husnul Khatimah, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

116
Kamis, 05 Oktober 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
Syamsu Rizal NIM C761201201001 Prodi P-JKR
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Imamul Arif, M. Pd. I. (Anggota/Penguji III);
(4) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

117
Kamis, 05 Oktober 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Kuliah)
Novita Putri Pratama NIM C793201201022 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji III);
(4) Ir. H. M. Amin, MM. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

118
Jumat, 06 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
Muh. Ikbal NIM C789201301002 Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Anggota/Penguji II);
(3) Muh. Nur Imansyah, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) I Made Suprapta, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

119
Jumat, 06 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
Muslimin NIM C793201201019 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Maman, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Budiman, M. Pd.  (Anggota/Penguji II);
(3) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

120
Jumat, 06 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Kuliah)
Sarjan NIM C789201301….  Prodi P-TI
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Fathirma'ruf, M. Kom.  (Anggota/Penguji II);
(3) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji III);
(4) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd.  (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

121
Jumat, 06 Oktober 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
Muliadin NIM C761201301….  Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd.  (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Hendratno, S. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

122
Jumat, 06 Oktober 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
Aris Suwandi NIM C722201201006 Prodi P-SJ
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si.  (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Budiman, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Drs. Tasrif, MM. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Husnul Khatimah, M. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

123
Jumat, 06 Oktober 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Kuliah)
Arbiyah NIM C743201301041 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Maman, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Sugerman, S. Pd., M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Imamul Arif, M. Pd. I.  (Anggota/Penguji III);
(4) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

124
Sabtu, 07 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 1 (R-Ruang Pimpinan)
Jumardin NIM C793201301031 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Ilham Usman, S. Ag., M. Si. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd.  (Anggota/Penguji II);
(3) Husnul Khatimah, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Furqanul Hakim, M. Pd. BI. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

125
Sabtu, 07 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
Andriani NIM C743201301014 Prodi P-BSI
Tim Penguji:
(1) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) I Made Suprapta, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Budiman, M. Pd.  (Anggota/Penguji III);
(4) Idhar, S. Pd. I., M. Pd. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

126
Sabtu, 07 Oktober 2017 Pukul 15.30 s. d. 18.30 Witeng. di Ruang 3 (R-Ruang Kuliah)
Jumardiansyah NIM C793201101037Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji II);
(3) Muh. Nur Imansyah, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Ilyas Yasin, S. Ag., MM. Pd. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)

127
Sabtu, 07 Oktober 2017 Pukul 18.30 s. d. 20.30 Witeng. di Ruang 2 (R-Ruang Kuliah)
Nurul Lilian NIM C793201301014 Prodi PGSD
Tim Penguji:
(1) Drs. Muhammad Gunawan, M. Pd. (Ketua Tim/Penguji I);
(2) Neni Fitri Hidayanti, M. Pd. (Anggota/Penguji II);
(3) Fifi Fitriana Sari, M. Pd. (Anggota/Penguji III);
(4) Enung Nurhasanah, M. S. I. (Anggota/Penguji Luar/Penguji IV)


Catatan:
Perhatikan Alokasi Waktu Ujian secara Cermat
Khusus hari Jumat 29 September 2017 (Siang) dimulai pukul 13.30 s. d. 15.30 Witeng


HABIS

BATAS PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI PADA 15 SEPTEMBER 2017 PUKUL 16.00 WIT

Catatan:
Nomor Ruang Ujian diurut berdasarkan waktu daftar;

Untuk mahasiswa yang sudah terjadwal, agar menyiapkan; (a) Lembar Pernyataan Keaslian Tulisan yang bermaterai Rp 6000 yang belum ditandatangan; dan (b) semua berkas mentah yang digunakan selama penelitian;

Berkas dan/atau draf skripsi yang diuji harus sudah sampai ke tangan para 'calon penguji' dalam 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan ujian;

"Pernyataan Kesediaan Penguji" yang telah ditandatangan oleh 'calon penguji' harus diserahkan kembali ke PS2US paling lambat dalam 1 x 24 Jam sebelum Ujian berlangsung;

Hadir 30 menit sebelulum ujian dilaksanakan dan mentaati semua aturan pelaksanaan ujian skripsi STKIP Yapis Dompu sebagaimana tertera pada pedoman penulisan skripsi edisi 2016;

Hal-hal yang tidak jelas dapat ditanyakan langsung kepada PS2US pada setiap hari kerja dan/atau membaca pedoman ujian skripsi edisi 2016;

Informasi hasil ujian dapat di klik pada laman ini entri Mei 2017 "Hasil Ujian Skripsi Angkatan V (Smt. Genap TA. 2016/2017" blogger ini.